ALCID sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 45/U2, 00-870

Realizacja projektu POIR.01.01.01-00-0279/22-00

Opracowanie narzędzia bioinformatycznego automatyzującego diagnozę raka pęcherza moczowego

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali świata produktu i narzędzia do automatyzacji diagnozy raka pęcherza moczowego opartego na koncepcji Deep Learning.

Wartość kosztów kwalifikowanych

8 850 070 zł

 

Dofinansowanie

6 664 210 zł

Realizacja Projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

ALCID sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 45/U2, 00-870
Realizuje projekt INFOSTRATEG I/0041/2021-00:
Opracowanie narzędzia bioinformatycznego automatyzującego diagnozę raka piersi

DOFINANSOWANIE

9 938 840,24 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

12 938 840,71 zł

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

w ramach programu:

INFOSTRATEG Strategiczny Program Rozwoju Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne

 

 Czytaj więcej o projekcie diagnozowania raka piersi

 

 

ALCID sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 45/U2, 00-870

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Opracowanie narzędzia bioinformatycznego automatyzującego diagnozę raka szyjki macicy

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania – narzędzia wspomagającego automatyzację diagnozy raka szyjki macicy, opartego na koncepcji Deep Learning i analizę danych z obrazów cytologicznych. Opracowane narzędzie będzie możliwe do wdrożenia w działalności gospodarczej.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE

7 631 886 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

9 814 190 zł

  alcid.pl   

  Czytaj więcej o projekcie diagnozowania raka szyjki macicy

 

 

Przygotowanie kompletnej dokumentacji wnioskowej do konkursu EIC Accelerator w ramach trzeciego filaru programu Horyzont Europa

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.06-14-0066/22-00

Cel projektu: Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w naborze do EIC Accelerator w ramach Horyzontu Europa (planowany termin złożenia pełnego wniosku nastąpi w 2022 r.). Otrzymanie Eurograntu pozwoli na przeprowadzenie prac rozwojowych, wdrożenia i komercjalizacji rozwiązania tj. narzędzia bioinformatycznego automatyzującego proces analizy preparatów cytologicznych do dróg oddechowych. Obecnie na rynku nie występuje rozwiązanie oferujące automatyczną analizę preparatów cytologicznych oraz diagnozę raka.

Beneficjent: Alcid sp. z o.o.

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE

160 485,39 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

280 060,00 zł

  alcid.pl   

   Czytaj więcej o projekcie przygotowania kompletnej dokumentacji wnioskowej

 

powrót do aktualności