Współczesna medycyna dysponuje testami na wiele rodzajów nowotworów. Rozbudowane badania genetyczne na raka oparte są o najnowszą technologię – sekwencjonowanie następnej generacji (ang. Next Generation Sequencing – NGS). Dzięki informacjom przekazanym w postaci raportu końcowego, lekarze mają możliwość dobrania optymalnej terapii celowanej zgodnie z najnowszymi możliwościami leczenia spersonalizowanego dla każdego pacjenta.

Do badania potrzebne jest 5 ml krwi.

 Zobacz jak to dziala!!!

 

 
 

Powyższa ilustracja pokazuje, że na podstawie badania przeprowadzonego u pacjenta w czerwcu 2014 stwierdzono występowanie mutacji w 25.02%. Zastosowanie leczenia potwierdziło efekt terapeutyczny grudniu 2014. Efekt leczniczy utrzymywał się do listopada 2015.

 

Nasza metoda oparta jest na badaniu mutacji występujących w krwi chorych na nowotwory. Zastosowanie sekwencjonowania pozwala na zbadanie czy dany typ raka jest podatny na specyficzne rodzaje leczenia. Pacjent otrzymuje informacje o mutacjach w raku i sposobach jego leczenia jak powyżej.

 

Nasza zastrzeżona technologia sekwencjonowania pozwala nam zidentyfikować sygnał poszczególnych zmian genomu pacjenta. Metoda ta daje czułość analityczną oraz 99,99% specyficzność, najwyższa z dowolnej metody sekwencjonowania.

 

Postęp technologiczny w połączeniu z lepszego zrozumienia genetycznych podstaw raka pozwoliło indywidualne profilowanie raka. Technologia Circulogene wykorzystuje sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) do monitorowanie znanych mutacji nowotworowych (około 3000). Mutacje te są związane z rakiem wymienionych w poniższych dziesięciu panelach specyficznych dla poszczególnych organów.

 

Circulogene jelito grube KRAS BRAF NRAS PIK3CA HRAS EGFR AKT1 PTEN APC SMAD4 SRC

Circulogene żołądek APC KRAS BRAF PIK3CA ERBB2 TP53

Circulogene płuco EGFR KRAS ALK PIK3CA ERBB2 BRAF AKT1 MET NRAS PTEN STK11 TP53

Circulogene hematologiczne FLT3 IDH1 IDH2 KIT NPM1 JAK2 JAK3 MPL ABL1 TP53 NOTCH1 FBXW7 EZH2 KRAS NRAS

Circulogene pierś PIK3CA KRAS ERBB2 BRAF AKT1 PTEN FGFR1 FGFR2

Circulogene jajnik KRAS BRAF PIK3CA PTEN

Circulogene czerniak BRAF KRAS NRAS KIT PIK3CA CTNNB1 GNA11 GNAQ HRAS

Circulogene trzustka KRAS CDKN2A TP53 SMAD4 RB1 ERBB2 STK11

Circulogene nowotwór podścieliska przewodu pokarmowego KIT PDGFRA BRAF

Circulogene tarczyca KIT KRAS BRAF RET NRAS HRAS